กรุ๊ปทัวร์ เกาะลันตา

triplanta.com
ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

บริการจัดกรุ๊ปทัวร์

ทริปลันตา ดอทคอม บริการรับจัดกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะในการท่องเที่ยวของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะภายในครอบครัว หรือ บริษัทเอกชน องค์กรภาครัฐ ตลอดไปจนถึงการท่องเที่ยวทัศนาจร ศึกษางาน การประชุมสัมมนา งานเลี้ยงขอบคุณตัวแทน งานสังสรรค์ประจำปี กิจกรรมเอาท์ติ้ง (Outing) กิจกรรมส่งเสริมการขาย CSR กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

Company Outing

จัดทริปท่องเที่ยวของบริษัท

ในช่วงปลายปี บริษัทส่วนใหญ่มักจะจัดกิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกันของพนักงานในบริษัท เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ หรือเป้าหมายประจำปี รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือร่วมใจกัน เป็นยังเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอีกด้วย

ทริปลันตา ดอทคอม เรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากที่านต้องการจัดทริปท่องเที่ยวของบริษัท มายังเกาะลันตา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำรายการนำเที่ยวที่ดีที่สุด ในงบประมาณที่คุณต้องการ

ทริปลันตา ดอทคอม ให้บริการโดยบริษัทนำเที่ยวคุณภาพ ที่เปิดให้บริการมานนานกว่า 10 ปี เรามีโอกาสได้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติหลายครอบครัว รวมไปถึงองค์กรภาครัฐ และธุรกิจห้างร้าน บริษัทเอกชน หลากหลายคณะ เรามีประสปการณ์ในการจัดทริปทั้งทางบก และทางทะเล เราบริการให้เช่าเมหมาลำเรือเร็ว เรือปรับอากาศ แบบเหมาลำเรือ เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวแก่ท่านและคณะ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามรายการนำเที่ยวที่เราแนะนำ โปรดติดต่อ เราที่ โทร. 093-5961888 / 089-6509110

ต้องการสอบถามข้อมูลจัดทริป

เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อเรา